Basic information

Thai

ทีดับเบิลยูซีทู (TWC2) คืออะไร?

Transient Workers Count Too (TWC2) เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในสิงคโปร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวที่พบปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงานในสิงคโปร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เราร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน (MOM) เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ถึงแม้ว่าการช่วยเหลือจะไม่สำเร็จทุกกรณี แต่เราจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อผลลัพธ์ที่เหมาะสม

เราช่วยเหลือใครบ้าง

เราให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวทุกคนที่ทำงานในสิงคโปร์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีใบอนุญาตทำงาน และ S-Passes ด้วย

เรารู้กฎหมาย

แรงงานต่างด้าวมักจะไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมาย TWC2 รู้กฎหมายเป็นอย่างดี เราเริ่มให้การช่วยเหลือตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานต่างด้าว ตัวเลือกที่คุณมี และกระบวนการจัดการกับปัญหาของคุณ

ไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้

การรู้กฎหมายเป็นสิ่งจำเป็น แต่คุณไม่จำเป็นต้องจ้างทนาย เพราะปัญหาการจ้างงานมักไม่ได้รับการแก้ไขผ่านทางศาล แต่ถูกแก้ไขผ่านทางกระทรวงแรงงาน (MOM) และนั่นเป็นเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องมีทนาย แต่เราจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในการต่อสู้เพื่อสิทธิของคุณ และเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างคุณกับกระทรวงแรงงาน (MOM) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในทางกลับกัน ทนายอาจเรียกค่าบริการแพงมาก

เราช่วยเหลืออะไรบ้าง

ปัญหาที่แรงต่างด้าวพบบ่อยที่สุดมี 3 ประการ

 1. การไม่จ่ายค่าแรง
 2. ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง
 3. การบาดเจ็บจากการทำงาน

การไม่จ่ายค่าแรง

ในกรณีที่ไม่ได้รับค่าแรง เราจะแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับค่าแรงที่นายจ้างควรจะจ่ายให้คุณ จากนั้นเราจะช่วยคุณคำนวณว่านายจ้างเป็นหนี้คุณเท่าไร ซึ่งรวมถึงค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และวันหยุดประจำปี ซึ่งมีวิธีคำนวณค่าแรงเหล่านี้ตามกฎหมาย แม้ว่า MOM จะคำนวณให้คุณได้ แต่บางครั้งก็อาจเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งเราจะช่วยคำนวณให้คุณอีกครั้ง

จากนั้นจะมีการประชุมที่ MOM ระหว่างคุณและนายจ้าง เราจะแนะนำวิธีที่การพูดคุย และวิธีนำเสนอหลักฐานของค่าแรงที่คุณควรจะได้รับ หากนายจ้างยังปฎิเสธที่จะจ่ายค่าแรง เราจะช่วยดำเนินเรื่องในมาตรการถัดไปที่ MOM

ในระหว่างนี้คุณอาจต้องการหางานใหม่ เราจะช่วยคุณขออนุญาตจาก MOM ซึ่งคุณจำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อน คุณถึงจะสามารถหางานใหม่ได้

อย่างไรก็ตาม เราไม่ใช่นายหน้าจัดหางาน (เราไม่มีใบอนุญาต) แต่เราสามารถช่วยคุณให้ได้รับอนุญาตหางานใหม่จาก MOM ได้

ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

เอกสารหลายอย่างในสิงคโปร์เขียนในภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจที่จะเข้าใจยาก ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสัญญาจ้างงานและไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดนั้น ทางเราจะช่วยอ่านสัญญา และอธิบายให้คุณเข้าใจ

หากคุณมีข้อพิพาทเกี่ยวกับรายละเอียดในสัญญาจ้างบางประการ เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ และวิธีการแก้ไข

ตัวอย่างเช่น แรงงานต่างด้าวบางคนต้องการลาออกเพื่อที่จะกลับบ้าน  แต่นายจ้างให้พวกเขาทำงาน

7 วันต่อสัปดาห์โดยอ้างว่ามีรายละเอียดระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง หากคุณมาที่ TWC2 เราจะช่วยคุณหาแนวทางและวิธีในการแก้ปัญหา

การบาดเจ็บจากการทำงาน

การบาดเจ็บจากการทำงานเป็นปัญหาที่สำคัญมาก ไม่เพียงแต่คุณจะไม่สามารถทำงานได้ แต่คุณจำเป็นต้องได้รับการรักษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากในสิงคโปร์หากนายจ้างไม่พาคุณไปรับการรักษา คุณจะทำอย่างไร เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย และจะช่วยคุณให้ได้รับการรักษาที่คุณต้องการได้อย่างทันทวงที

การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในที่ทำงานจนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ คุณควรมีสิทธิที่ได้รับค่าชดเชย เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ และตัวเลือกที่คุณมี

แรงงานต่างด้าวหลายคนจ้างทนายสำหรับเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะต้องหักค่าชดเชยส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ทนาย นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับค่าชดเชยน้อยลง

วิธีการติดต่อ

 1. โทร +65 6297 7564 หรือ 1800 8881515 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. –  21.00 น.
 2. ส่งข้อความ WhatsApp +65 6297 7564 ได้ทุกเวลา
 3. หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน +65 6247 7001 วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
 4. สำนักงาน เปิด วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

ที่อยู่

Transient Workers Count Too
180B Bencoolen Street #09-01
The Bencoolen
Singapore 189648

ดูที่แผนที่ด้านล่างซึ่งแสดงสถานี MRT ที่ใกล้ที่สุด

What is TWC2?

Transient Workers Count Too (TWC2) is a non-government charity organisation in Singapore. We assist foreign workers who are facing difficulties in relation to their employment in Singapore. We do not charge for our assistance.

We work closely with the Ministry of Manpower (MOM) to get the best possible solution for your case. Not all cases can be solved successfully, but with our help, all possible solutions will be explored/tried.

Who we help

TWC2 provides assistance to all foreigners working in Singapore. This includes those on Work Permits and S-Passes.

Need to know the law

Foreign workers usually do not know the law. But TWC2 knows, and we have been helping workers since 2004. We can advise you what your rights are, what your options are, and what the process will be for your case.

No need for lawyers

Although it is important to know the law, you do not need to engage a lawyer for employment problems. Employment problems are not usually solved through the courts but solved through MOM. That is why no lawyer is needed. Instead, TWC2 will give you all the information you need to fight for your rights, and help you communicate with MOM. TWC2 will help you for free.

Lawyers, on the other hand, will charge you a lot of money for their services.

How we help

The three most common types of problems faced by foreign workers are:

 • Salary non-payment
 • Contract disputes
 • Injury

Salary non-payment

In cases of salary non-payment, TWC2 will advise you how to get evidence of the correct salary that the employer should have paid you. Then we will help you calculate exactly how much your employer owes you. This includes overtime pay, holiday pay and annual leave. You must calculate correctly using the formula in the law, and this is where TWC2 can assist you. Even if MOM calculates for you, sometimes a mistake is made, and TWC2 will check the calculation for you.

Then there will be meetings at MOM between you and your employer. We will teach you how to argue your case and how to present evidence.

If the employer still does not pay, we will help you take the matter further at MOM.

You may also want to get a new job. TWC2 will help you ask MOM for permission to look for a new job. You need to get that permission before you can do so.

However, TWC2 is not an employment agent (we do not have a licence), but we can help you get the permission from MOM.

Contract disputes

Many documents in Singapore are written in English. You may find it difficult to understand what they say. For example, you may have an employment contract and you are not sure about the details. TWC2 will read it carefully and explain it to you.

If you have some dispute about a detail in the document, we can advise you what your rights are, and suggest a way to solve it.

For example, some workers just want to resign and go home, but does the contract allow it? Other workers find that they are made to work very long hours, seven days a week, and the boss says it is in the contract. Come to TWC2 and we will help you find a solution.

Injury

Suffering an injury is a very serious problem. Not only will you not be able to work, you need medical treatment which is very expensive in Singapore. If your employer does not provide you with medical treatment, what can you do? TWC2 will advise you about your rights under the law, and help you get the medical treatment you need.

An injury that took place at work and that leaves you with a permanent disability will be eligible for compensation. TWC2 will advise you what the process is and what your options are.

Many workers engage lawyers for this. It is completely unnecessary. Furthermore, the lawyer will take part of the compensation as his fee. This means that you will get less.

How to find us

 1. You can call +65 6297 7564 or 1800 888 1515 on Mondays to Fridays from 9am to 9pm.
 2. You can send a WhatsApp message to +65 6297 7564 anytime.
 3. Our office phone number is +65 6247 7001 on Mondays to Fridays from 9am to 6pm.
 4. You can also come to our office on Mondays to Fridays from 9am to 5pm.

Our address is

Transient Workers Count Too
180B Bencoolen Street #09-01
The Bencoolen
Singapore 189648.

See the map below, which also shows the nearest MRT stations.